Nalatenschap

Geld erven

Als een erflater een testament opmaakt, is het openen van het testament een essentiële formele stap bij het bepalen van de status van de erfgenaam in het geval van een testamentaire erfopvolging.

10 vragen – 10 antwoorden over het openen van een testament

Er heeft een erfenis plaatsgevonden en ik heb een testament in mijn bezit. Wat moet ik doen?

U bent wettelijk verplicht om het origineel van dit testament onmiddellijk na het vernemen van het overlijden van de erflater in te dienen bij de rechtbank.

Wat gebeurt er als ik het testament verberg of vernietig?

Het niet indienen van een testament bij de rechtbank is geen goed idee – zelfs als de inhoud u niet bevalt. Schending van de leveringsplicht kan leiden tot aansprakelijkheid voor schadevergoeding en ook tot een strafrechtelijke veroordeling voor onderdrukking van documenten. Er bestaat ook een risico van “onwaardigheid om te erven” als de zaak aan het licht komt.

Wat als het originele testament officieel in bewaring is?

Hier wordt de erfrechtbank automatisch geïnformeerd over het testament en de inhoud ervan. Er is geen verplichting om kopieën van officieel bewaarde testamenten af ​​te leveren.

Wat is het doel van het openen van een testament?

De opening van het testament is een formele handeling en is bedoeld om de rechtbank en alle potentiële erfgenamen en onterfde personen op de hoogte te stellen van het testament van de erflater. Eigenlijk wordt zo de erfenis verdelen op de manier waarop de erflater dit wilde mogelijk gemaakt.

Welke rechtbank is bevoegd om het testament te openen?

Welke rechtbank verantwoordelijk is voor het openen van het testament hangt af van de woonplaats van de erflater. De erfrechtbank is een afdeling van de rechtbank. Wie wordt geïnformeerd over de inhoud van het testament? Zowel de eventuele erfgenamen die in het testament worden genoemd als de wettige erfgenamen worden na de opening van het testament door de rechtbank geïnformeerd over het testament en de inhoud ervan.

Hoe wordt de aankondiging gedaan?

De plechtige proclamatie van het testament door de rechter bij de erfrechtbank in aanwezigheid van de nabestaanden is mogelijk, maar tegenwoordig is het praktisch slechts een dramaturgisch stijlmiddel op televisie. Het is gebruikelijk om een ​​kopie van het geopende testament aan de betrokkene te sturen.

Wat als er meerdere testamenten zijn?

Als er meerdere testamenten zijn in het geval van een erfenis, moeten ze allemaal worden afgeleverd en geopend. Dit geldt ook in gevallen waarin oudere testamenten uitdrukkelijk of herkenbaar zijn herroepen door nieuwe.

Wat zijn de juridische gevolgen van het openen van een testament? Aangezien men volgens het erfrecht erfgenaam wordt zonder eigen of officiële handeling, heeft de opening van het testament geen invloed op de erfopvolging. Het is echter wel een voorwaarde voor het aanvragen van een verklaring van erfrecht op basis van een testamentaire erfopvolging. Als afstand van de erfenis in aanmerking komt, begint de geldende termijn van 6 weken meestal met het openen van het testament.

Hoeveel kost het openen van een testament?

Voor het openen van testamenten worden wettelijke kosten in rekening gebracht. Deze zijn gebaseerd op de Wet gerechtskosten en notariskosten. Doorslaggevend is de waarde van de nalatenschap. Hiertoe ontvangen de erfgenamen (die ereloon verschuldigd zijn) een waarderingsformulier van de erfrechtbank, dat zij moeten invullen en terugsturen.

Heb ik een notaris of een advocaat nodig?

Voor het openen van een testament heeft u geen advocaat of notaris nodig. U kunt altijd rechtstreeks contact opnemen met de erfrechtbank. Bel vooraf en vraag of de rechtbank bevoegd is, welke documenten u mee moet nemen en wanneer u langs kunt komen. Als u niet zeker weet of het document in uw bezit een testament is, of het een vervalsing is en als er een erfgeschil dreigt, kan het zinvol zijn om tijdig een gespecialiseerde erfrechtadvocaat in te schakelen.

Nalatenschap
Schuiven naar boven